Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Uspokaja umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Celem medytacji jest uwolnienie umysłu od wszelkich słabości i ograniczeń oraz rozwinięcie w pełni wszystkich jego doskonałych właściwości, szczególnie nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnego współczucia. Medytacje Diamentowej Drogi działają na zasadzie identyfikacji z doskonałymi właściwościami umysłu, z którymi łączymy się poprzez symboliczne, oświecone formy, lub za pomocą głębokiej koncentracji i obserwacji wewnętrznych stanów i samego umysłu, który je przeżywa. W medytacje Diamentowej Drogi angażujemy zarówno ciało, mowę, jak i umysł. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne. W naszych ośrodkach medytacje odbywają się regularnie kilka razy w tygodniu. Może wziąć w nich udział każdy. Medytacja trwa około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań. Jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim. 

Podstawą buddyjskiej praktyki są tzw. trzy filary – wiedza, medytacja i działanie. Biorąc udział w wykładach oraz czytając książki poznajemy nauki Buddy, dzięki medytacji – zawarty w nich pogląd staje się praktycznym doświadczeniem. To doświadczenie stosujemy w codziennym życiu, utrzymując najwyższy pogląd i wykorzystując każdą sytuację jako okazję do rozwoju.

Na pół godziny przed rozpoczęciem medytacji zawsze zastaniecie w ośrodku kogoś, kto może udzielić wam podstawowych wyjaśnień. Po jej zakończeniu, chętnie odpowiemy na jakiekolwiek pytania – zarówno dotyczące praktyki medytacyjnej jak i podstaw buddyzmu Diamentowej Drogi. W ośrodku można też wypożyczyć lub kupić książki na temat buddyzmu.


Wspólne medytacje XVI Karmapy odbywają się w dniach:

poniedziałek, środa                   19.30