DIAMENTOWA DROGA – WADŻRAJANA

Nauki Wadżrajany opierają się na poglądzie, że wszystko jest w swej naturze doskonałe i wszystkie istoty mają ten sam najwyższy potencjał. Na tym poziomie wszystkie nauki Buddy, dotyczące poglądu i medytacji, prowadzą uczniów do odkrycia, że umysł w swej naturze jest wolny od wszelkich ograniczeń.

Podstawowe właściwości umysłu – jego świadomość, moc i zdolność do przeżywania inspiracji – są dla praktykującego bramą do rozpoznania natury umysłu. Ze stanu rozpoznania, że umysł posiada naturę przestrzeni i jest niezniszczalny, wyłaniają się same z siebie radość i aktywna miłość, które wyrażają się w postaci pożytecznych działań. Zachowania te inspirują otoczenie i budzą w innych zaufanie, że oni również mogą urzeczywistnić ten poziom. Najlepszy i najbardziej wszechstronny kontakt z własną naturą umysłu możemy osiągnąć dzięki medytacji na nauczyciela, który reprezentuje Buddę i jego nauki.

Diamentowa Droga to wyjątkowo szybka ścieżka rozwoju, ponieważ wykorzystuje wszystkie możliwości ciała, mowy i umysłu. Jest w stanie przekształcić nasze pożyteczne pragnienia, idealistyczne podejście do życia i uczucie przyjaźni w kroki na ścieżce do oświecenia. Jej podstawą jest chęć rozwoju dla dobra wszystkich istot, a celem – osiągnięcie oświecenia. Jak wyjaśniał to Lopon Czeczu Rinpocze – jeden z najbardziej doświadczonych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, „Diamentowa Droga oferuje współczesnemu światu skuteczne metody prowadzące do bezpośredniego doświadczenia umysłu”. Za ich sprawą otrzymujemy szansę przeżywania świata z bogatego i samowyzwalającego się poziomu. Medytacje Diamentowej Drogi rozwijają głębokie wewnętrzne bogactwo i prowadzą do wolnego od sztuczności i niewzruszonego stanu umysłu, pozwalającego na przejawienie się każdej oświeconej aktywności.

LINIA KARMA KAGYU

Szkoła Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jako linia bezpośredniego ustnego przekazu szczególnie podkreśla znaczenie medytacji i dzięki interakcji z wykwalifikowanym nauczycielem jest w stanie doprowadzić do pełnego i bezpośredniego doświadczenia natury umysłu. Historyczny Budda Siakjamuni nauczał metod Karma Kagyu swych najbliższych uczniów. Były one następnie przekazywane przez indyjskich mahasiddhów: Padmasambawę, Tilopę, Naropę, Maitripę a także przez słynnych tybetańskich joginów Marpę i Milarepę.

W XII wieku mnich o imieniu Gampopa udzielił tych nauk pierwszemu Gjalła Karmapie, którego dalsze świadome inkarnacje zachowały metody żywymi i pełnymi mocy aż do dziś. Obecnie wielcy tybetańscy nauczyciele (tyb. lamowie) tacy jak 17. Karmapa Trinlej Thaje Dordże i Kunzig Szamar Rinpocze przekazują tę nieprzerwaną tradycję odwiedzając liczne ośrodki buddyzmu Diamentowej Drogi szkoły Karma Kagyu na całym świecie.

Szkoła Karma Kagyu oferuje praktyczne, możliwe do zastosowania w codziennym życiu nauki. Ludzie świeccy i jogini otrzymują dostęp do wielkiej ilości metod i mogą rozwijać obecne już w umyśle bogactwo i przejrzystość, zarówno poprzez medytację jak i codzienne życiowe aktywności. Dach samowyzwalającej się Wielkiej Pieczęci (sanskr. Mahamudra) jest podparty trzema filarami: możliwymi do sprawdzenia, niedogmatycznymi naukami, medytacją i środkami umożliwiającymi umocnienie osiągniętych już poziomów świadomości.