W buddyzmie Diamentowej Drogi bezpośredni kontakt z nauczycielem ma w szczególne znaczenie. Nauczyciel inspiruje do praktyki, przekazuje metody i potwierdza postępy ucznia na ścieżce. Pomaga w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, w rozpuszczeniu błędnych, sztywnych poglądów, które uniemożliwiają nam rozpoznanie naturalnego stanu umysłu: wolności, otwartości, nieograniczonej radości i współczującej aktywności. Nauczyciel jest bezpośrednim odzwierciedleniem urzeczywistnienia oświeconych właściwości ucznia.


XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże (zm.1981r.) był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji swoich czasów. W roku 1959 z powodu okupacji Tybetu przez Chiny, Karmapa zdecydował się opuścić kraj i zamieszkał w Indiach. Dzięki pomocy indyjskiego rządu i gubernatora Sikkimu XVI Karmapa w klasztorze Rumtek stworzył ośrodek buddyjskich studiów i praktyk oraz założył Międzynarodowy Instytut Buddyjski (KIBI) w New Dehli. XVI Karmapa pragnął, żeby metody buddyzmu Diamentowej Drogi były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, również poza obszarem Himalajów.


Jego Świątobliwość XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Tybecie 6 maja 1983 roku jako syn trzeciego Mipama Rinpocze, wielkiego lamy linii Ningma oraz Deczen Łangmo córki szlachetnej rodziny wywodzącej się od króla Gesara z Ling. W 1994 r. wraz z rodziną udało mu się zbiec z Tybetu do Nepalu, a następnie do Indii. W marcu tego samego roku młody Karmapa przybył do New Delhi, gdzie podczas uroczystości powitalnych J. Ś. Szamar Rinpocze oficjalnie rozpoznał go jako XVII Karmapę. Kontynuuje pracę XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże jako zwierzchnik szkoły Karma Kagyu.


Lama Ole Nydahl od początku lat 70 naucza  Buddyzmu Diamentowej Drogi dając wykłady i prowadząc kursy medytacyjne oraz zakładając świeckie ośrodki – miejsca w których wszyscy zainteresowani buddyzmem mogą zgłębiać nauki Buddy i medytować. Jest też autorem licznych książek o buddyzmie, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych na wiele europejskich języków. Lama Ole nieustannie podróżuje, wykłada na całym świecie na uniwersytetach i w innych miejscach publicznych. Na jego wykładach można usłyszeć podstawowe informacje na temat buddyzmu oraz dowiedzieć się, jak nauki Buddy mogą pomóc w codziennym życiu. Podczas wszystkich wykładów Lama Ole prowadzi medytacje, a chętnym udziela buddyjskiego Schronienia. Lama Ole prowadzi również kilkudniowe kursy medytacyjne, które są okazją do wspólnej praktyki oraz szczegółowych wyjaśnień nauk Buddy. Lama Ole Nydahl otrzymał również przekaz nauki świadomego umierania (poła) od wykwalifikowanych lamów tybetańskich i jest obecnie najważniejszym nauczycielem tej praktyki w świecie zachodnim.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej