BUDDYZM

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk (w ich tybetańskiej odmianie), idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

NASZE OŚRODKI

Ośrodek medytacyjny w Białymstoku jest jednym z ponad sześćdziesięciu ośrodków działających w całej Polsce i ponad siedmiuset na całym świecie. Został założony przez Lamę Ole Nydahla i jego żonę Hannah Nydahl. Wszystkie ośrodki medytacyjne znajdują się pod duchową opieką 17 Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej linii. Działamy w Białymstoku od sierpnia 2003 roku. Od czerwca 2021 roku spotykamy się w ośrodku mieszczącym się  przy ul. Lipowej 20 / 5U.

Nasze ośrodki to miejsca, w których świeccy buddyści spotykają się na wspólnych medytacjach oraz biorą udział w wykładach i kursach medytacyjnych. Zarówno wykłady, jak i medytacje odbywają się w języku polskim i w odpowiednim do naszej kultury stylu. Mogą w nich brać udział zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczone. Ośrodki współtworzą praktykujący na zasadach wolontariatu.

LINIA KARMA KAGYU

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa.