kagyu
Start


Ośrodek w Białymstoku


Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu to związek wyznaniowy oficjalnie zarejestrowany w Polsce w 1984 roku. Stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu - jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny i przejrzysty sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi.

Ośrodek medytacyjny w Białymstoku jest jednym z ponad sześćdziesięciu ośrodków działających w całej Polsce i ponad sześćiuset na całym świecie. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką 17 Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej linii. Działamy w Białymstoku od sierpnia 2003 roku. Od sierpnia 2015 roku spotykamy sie w nowym ośrodku znajdującym się na ul. Legionowej 11/132.

Zapraszamy!!!

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

© Ośrodek Medytacyjny Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Białymstoku