kagyu
Start


Medytacja


Medytacja oznacza w buddyzmie "wolne od wysiłku spoczywanie w tym co jest". Można urzeczywistnić ten stan dzięki uspokojeniu i opanowaniu umysłu, budzącym współczucie i mądrość, lub pracy z wewnętrznymi energiami i formami buddów uczynionych ze światła.

Najskuteczniejsza jest jednak ciągła identyfikacja z własną; naturą buddy oraz doświadczanie wszystkiego jako Czystej Krainy, jak naucza tego Diamentowa Droga. Gdy postrzegający, to co jest postrzegane i sam akt postrzegania stają się jednością - zarówno w czasie sesji medytacyjnych, jak też poza nimi - osiągamy cel, Mahamudrę.

Zobacz także buddyzm...


Medytacje w ośrodku odbywają się w dniach:

wtorek - 20.00 (Medytacja XVI Karmapy)
                19:30 - wyjaśnienia do medytacji (prosimy o wcześniejszy kontakt)
czwartek - 20.00 (Medytacja XVI Karmapy)
sobota - 19.00 (Medytacja XVI Karmapy)

Osoby chcące odwiedzić ośrodek po raz pierwszy zapraszamy pół godziny przed medytacją. W naszym ośrodku zastaniecie kogoś, kto udzieli Wam podstawowych wyjaśnień.
tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

© Ośrodek Medytacyjny Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Białymstoku